Ady Endre

2015.11.09 14:24

Ady Endre

1877-1919

Érmindszenten született kisnemesi családba, úgynevezett hétszilvafás családba,mert a telkükön mindössze csak hét szilvafa fért el. Apja gazdálkodó kisnemes, anyja a református pap lánya és testvére Ady Lajos, aki magyar-latin tanár volt. A gimnáziumi tanulmányait a zilahi református iskolában végezte. Debrecenben jogot hallgatott és eközben a debreceni újságban sorra jelentek meg az ő politikai cikkei.1903-ban megismerkedett Dióssy Ödönné Brüll Adéllal,akit a verseiben Lédának nevezett. Nagyon sokszor jártak ketten Párizsban, és itt megfigyelte hazája elmaradottságát Párizshoz képest. Ezután a Budapesti Hírlapba cikkeket írt amiket a pestiek nagyon kedveltek és olvastak is. Megjelent az első két verses kötete 1906-ban és 1907-ben. Adyt tartották irányadónak az új magyar irodalomban. 1912-ben szakított Lédával. Gyógyíthatatlan vérbajjal küszködött,ami egyre erősebben gyötörte. 1914-ben kirobbant az első világháború, ő egyből látta, hogy az ország össze fog roppanni.1915-ben feleségül vette a nála sokkal fiatalabb Boncza Bertát, akit a verseiben Csinszkának nevezett, a lány verseiért szerette Adyt. A költő egyszer Érmindszenten egyszer a felesége birtokán Csucsán élt, ami Erdélyben van. 1917-ben Budapestre költözött. Babits Mihály és Móricz Zsigmond búcsúztatták el. A temetésén jelen volt az értelmiség színe-java.  

 

"Legkülönb ember, aki bátor s csak egy különb van, aki: bátrabb."  /Ady Endre/

 

Fejes Boldizsár